به سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی خوش آمدید.

شما می توانید با ثبت نام در این سامانه از خدمات الکترونیکی نظام صنفی بهره مند شوید. چنانچه از قبل در این سامانه ثبت نام کرده اید می توانید گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنید و چنانچه هنوز ثبت نام نکرده اید گزینه عضویت در نظام صنفی را انتخاب کنید.

زراعت

باغبانی

دام

طیور

شیلات و آبزیان

خدمات و مکانیزیسیون

صنایع تبدیلی و تکمیلی

منابع طبیعی

برای عضویت و درخواست صدور پروانه فعالیت صنفی مراحل زیر را می بایست انجام دهید:
  • ثبت نام در سامانه
  • تکمیل اطلاعات فردی
  • تکمیل درخواست صدور پروانه
  • ارجاع پرونده به کارشناس جهت کارشناسی
  • مراجعه مجدد به سامانه و ارسال مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه
  • بررسی اطلاعات متقاضی و کارشناسی توسط کاربر نظام صنفی
  • مراجعه حضوری به دفتر نظام صنفی شهرستان مربوطه جهت تایید هویت و امضا فرم های مربوطه
  • صدور پروانه در صورت تایید اطلاعات
  • چاپ و ارسال پروانه فعالیت