تماس با ما


نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
آدرس پستی: آدرس: تهران خیابان طالقانی بعد از بهار بعد از کوچه طبابایی مقدم پلاک 97 طبقه دوم – – - - شرقی
شماره تماس: 02177628525 - 02177684596 - 02177687846
ایمیل: nsk.keshvar@gmail.com
کد پستی: 1561934518

لطفا سؤالات خود را از نظام صنفی کشور بپرسید.